SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmaların (GDO) Entomoloji Alanındaki Uygulama Olanakları

Sibel YORULMAZ, Recep AY

Özet


Tarımsal üretimde ekonomik kayıplara neden olan önemli etmenlerden birisi böceklerdir. Son yıllarda tarımsal zararlılarla mücadelede kullanılan insektisitlerin insan, çevre ve doğal denge üzerindeki olumsuz etkilerinin artması nedeniyle, ilaçlara alternatif savaşım yöntemleri üzerindeki çalışmalar önem kazanmıştır. Moleküler biyoloji tekniklerinin hızla gelişmesiyle, araştırmalar gen aktarma yöntemi kullanılarak yeni özellikler kazandırılmış böceklere dayanıklı transgenik bitkiler ve direkt gen aktarımı yapılmış böcekler üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu çalışmada böceklere dayanıklı transgenik bitkilerin geliştirilmesi, böceklere gen aktarım sistemleri ve entomolojideki kullanım olanakları hakkında bilgi verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: GDO (Genetiği Değiştirilmiş Organizma), transgenik bitki, böcek

Tam Metin: PDF