SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 2 (2006)

Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) Yapraklarında Farklı Fizyolojik Dönemlerde Belirlenen İçsel Zeatin Düzeyleri

Nilda ERSOY, Lâmi KAYNAK

Özet


Bu araştırmada, Gold Nugget ve Akko XIII yenidünya çeşitlerinden morfolojik ayrım (Ağustos), ilk çiçeklenme (Kasım), meyve tutumu (Şubat) ve meyvelerin olgunlaşmaya başladıkları dönemlerde (Mayıs) olmak üzere iki yıl süre ile yaprak örnekleri alınmış ve alınan örneklerdeki içsel zeatin (Z) düzeyleri yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) tekniği yardımıyla belirlenmiştir.
Deneme bulgularına göre, ilk yıl her iki çeşitte de Z çiçeklenme dönemi boyunca artış göstermiş ve bu artış meyve tutumu döneminde en üst seviyeye çıkmıştır. Ancak, meyve olgunlaşma döneminde tekrar azalma göstermiştir. İkinci yıl, Gold Nugget yenidünya çeşidinde Şubat ayında ilk yıldakinin tersine bir durum elde edilmiştir. Akko XIII yenidünya çeşidinde ise, çiçeklenme döneminde ilk yıla göre pek yüksek olmayan sabit bir seyir elde edilmiş ve Mayıs ayında, her iki çeşitte de Z’ de bir artışın olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler:

Tam Metin: PDF