SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

Esmer Sığırlarda Süt Verim Özelliklerine İlişkin Varyans Unsurlarının Tahmini Üzerine Bir Araştırma

Hikmet ORHAN, Ali KAYGISIZ

Özet


Varyans unsurlarının hayvan ıslahında önemli yeri vardır. Bu araştırmada, Esmer sığırlarda süt verim özellikleri için incelemeye alınan modele göre varyasyon kaynaklarının önemlilik düzeyleri incelenmiş ve varyans unsurları tahmin edilmiştir.
Boğa etkisi; gerçek süt verimi, 305 günlük süt verimi, ortalama günlük süt verimi ve laktasyon süresi için önemli bulunmuştur(P0.05). Sıra etkisi; gerçek süt verimi, 305 günlük süt verimi, ortalama günlük süt verimi için önemli bulunmuştur(P0.05).
Gerçek süt verimindeki varyasyonda; boğa, yıl, sıra ve hata varyansının payları sırasıyla, %8.89, %12.45, %7.53 ve %71.13 olarak bulunmuştur. 305 günlük süt verimindeki varyasyonda; boğa, yıl, sıra ve hata varyansının payları sırayla, % 9.80, % 9.49, %9.61 ve % 71.11 olarak bulunmuştur. Ortalama günlük süt verimindeki varyasyonda; boğa, yıl, sıra ve hata varyansının payları sırasıyla, % 8.26, % 0.33, %11.73 ve % 79.68 olarak bulunmuştur. Laktasyon süresindeki varyasyonda; boğa, yıl, sıra ve hata Varyansının payları sırasıyla, % 5.53, % 14.45, % 0.00 ve % 80.02 olarak bulunmuştur.
Baba bir üvey kardeşler için gerçek süt verimi, 305 günlük süt verimi, ortalama günlük süt verimi ve laktasyon süresi özelliklerinin kalıtım dereceleri sırasıyla 0.36, 0.39, 0.33 ve 0.22 olarak tahmin edilmiştir.

Anahtar kelimeler: Esmer sığır, süt verimi, Varyans unsuru, kalıtım derecesi

Tam Metin: PDF