SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1 (2007)

Türkiye’de Arazi Kullanımı ve Havza Yaklaşımı

Ayten EROL

Özet


Türkiye’de arazi kullanım planları olmadığından araziler yetenek sınıfları dışında kullanılmaktadır. Kaldı ki, toprak ve su gibi önemli doğal kaynakların devamlılığı arazinin yeteneğine uygun olarak kullanılmasına bağlıdır. Bu nedenle, arazi kullanım planlarının yapılması ve bu planların belirli bir yaklaşım ve belirli bir sistem içerisinde uygulanması gerekmektedir. Bu çalışmada, arazi kullanım planlarının ve havza yaklaşımının birlikte değerlendirilmesinin önemi ele alınmıştır. Benzer şekilde, arazinin yeteneğine uygun kullanılmasının havza yönetim planları ile gerçekleşebileceği noktasına vurgu yapılmıştır.

Anahtar kelimeler: arazi kullanım planı, havza yaklaşımı, arazi bozulması, erozyon

Tam Metin: PDF