SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

Hasat Sonrası 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Farklı Sıcaklık Derecelerinde Depolanan Kavunlarda (Cucumis Melo L. Cv. Dellteks F1) Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri

Mustafa SAKALDAŞ, Canan ÖZTOKAT KUZUCU, Kenan KAYNAŞ

Özet


Bu çalışmada; Çanakkale yöresinde yetiştirilen “Dellteks F1” hibrit çeşit ananas kavunlarda, hasat sonrası 1-MCP (SmartfreshTM) uygulamalarının farklı depolama sıcaklıklarında etkileri incelenmiştir.
Bu amaçla, Çanakkale Kumkale bölgesinden hasat edilen kavun meyvelerinde iki farklı dozda 1-Methylcyclopropane uygulaması yapılmış ve meyvelerin bir kısmı 4± 0,5°C sıcaklık ile %85- 90 oransal nem koşullarında, diğer kısmı ise 20±1°C sıcaklık ile %55- 60 oransal nem koşullarında 3 hafta süreyle depolanmışlardır. Meyvelerde, hasat yapıldıktan sonra ve uygulama sonrası depolama bitiminde meyve kalitesini ifade eden bazı ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümler; ağırlık kaybı, meyve eti sertliği, suda çözünür kuru madde oranı ve titre edilebilir toplam asitlik miktarı olmuştur. Ayrıca mikrobiyel veya bakteriyel etmenlerden ileri gelen bozulmaların oranı gözlemsel olarak saptanmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre; meyve eti sertliği, ağırlık kaybı, bozulma oranı ve suda çözünür kuru madde oranı gibi parametreler açısından, 4± 0,5°C sıcaklık ile %85- 90 oransal nem koşullarında 1-MCP uygulamaları “Dellteks F1” kavununun kalitesi üzerine olumlu etkilerde bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kavun, 1-Metyhlcyclopropane, depolama sıcaklığı, meyve kalitesi.

Tam Metin: PDF