SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

Bozovada yaygın olarak yetiştirilen antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının beslenme durumu

İlhan KIZILGÖZ, Ece TUTAR, Erdal SAKİN

Özet


Bu araştırmada Şanlıurfa ili Bozova ilçesinde yaygın olarak yetiştirilen antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının makro ve mikro elementlerle beslenme durumu araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre antepfıstığı yaprak örneklerinin N, P ve K içerikleri sırayla % 1,36-2,00; 0,02-0,41; ve 0,90-1,95 arasında değişmektedir. Yaprak örneklerinin Cu, Mn, Fe ve Zn içerikleri ise sırayla 4,2-15,3; 14,3-43,5; 35,3-69,5 ve 6,7-16,6 mg kg-1 aralığında değişmektedir. Araştırma sonuçları topraklarda ve antepfıstığı yaprak örneklerinde kısmen demir, yaygın çinko ve fosfor noksanlığı bulunduğunu göstermektedir.
Araştırma sonuçları, Bozova yöresinde antepfıstığı ağaçlarına fosforlu gübreler yanında çinkolu ve demirli gübre kullanımının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte hangi fosfor, çinko ya da demir noksanlık düzeyinde ne miktar ve ne şekilde gübre kullanılmasıyla ilgili yeterli bilgi mevcut olmadığından, bu konunun yapılacak gübre denemeleriyle araştırılması önerilmektedir.

Anahtar kelimeler: antepfıstığı ağacı, beslenme durumu

Tam Metin: PDF