SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi

Hülya ÖZGÖNEN, Handan ÇULAL KILIÇ

Özet


Bu çalışma, 2006-2007 yılı Nisan-Eylül ayları arasında Isparta ili ilçelerinde pancar ekim alanlarında fungal hastalıkların ve yaygınlık oranlarının belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Isparta iline bağlı Atabey, Gönen, Keçiborlu, Senirkent, Şarkikaraağaç ve Yalvaç ilçelerinde 23576da pancar ekili alanda sörveyler yapılmıştır. Fidelerden yapılan izolasyonlar sonucunda en yaygın bulunan fungal kök çürüklük etmenleri başta Fusarium spp olmak üzere Rhizoctonia solani, Pythium spp. ve düşük oranda Macrophomina phaseoli ile Phoma betae olmuştur. En yaygın bulunan yaprak leke hastalıkları başta külleme olmak üzere Alternaria yaprak leke hastalığı, Cercospora yaprak leke hastalığı ve düşük oranda Phoma yaprak leke hastalığı olmuştur. Yumrulardan izole edilen funguslar ise Fusarium ve Pythium cinsine ait türler, Sclerotium rolfsii ve Rhizoctonia solani olarak belirlenmiştir. Fusarium cinsine bağlı üç tür, Fusarium oxysporum, F. solani ve F. avenaceum olarak teşhis edilmiştir.

Anahtar kelimeler:Fungal hastalıklar, Isparta, pancar

Tam Metin: PDF