SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2009)

Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Sürgün Pozisyonunun Üzüm Verim ve

Alper DARDENİZ, Ercan YILMAZ

Özet


Özet
Bu araştırmada, Cardinal ve Amasya (Vitis vinifera L.) üzüm çeşitlerindeki salkım ve sürgün pozisyonunun, üzüm verim ve kalitesi ile vejetatif gelişime etkileri incelenmiştir. Bu üzüm çeşitlerinde, aynı omca üzerinde değişik pozisyonlarda bulunan salkım (1. ve 2.) ve sürgünler (1. ve 2.), üzüm verim ve kalitesi ile vejetatif gelişim açısından önemli seviyede farklılık göstermiştir. Çeşit damızlığı parselleri için kalın veya daha ince materyal (yıllık dal) temininde, ya da hasat edilecek üzüm salkımlarının belirli bir standart veya olgunlukta olması arzu edildiğinde, elde edilmiş olan bu sonuçlara göre hareket edilmesinin zaman ve işgücü açısından yararlı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar kelimeler:Salkım, sürgün, pozisyon, verim, kalite, vejetatif gelişim

Tam Metin: PDF