SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

Seleksiyon Islahıyla Belirlenen Bir İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Tipinin Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nem Seviyeleri Etkisinin Araştırılması

İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Mehmet YILMAZ

Özet


Bu çalışmada, selekte edilmiş bir iğde (Eleagnus angustifolia L.) tipinden erken Haziranda, alınan yeşil uç çeliklerinin, “Sisleme Sisteminde” iki farklı hava nispi nem ortamı (% 85-90 ve % 95-100), Indol-3-Butirik Asit’in (IBA) uygulanan 5 farklı konsantrasyonu (0, 500, 1500, 2500ppm ve 3500ppm) ve perlit köklendirme ortamının köklenmeleri üzerine etkileri incelenmiştir. Araştırmada, dikilen çeliklerin tümünün canlı kaldığı ve yüzde yüze varan oranda köklendiği belirlenmiştir. Çeliklerde kalluslanma, en yüksek % 95-100 nem seviyesindeki 500 ppm doz uygulamasından (% 12.50) elde edilmiştir. Köklenme oranı kontrol grubu dahil tüm uygulamalarda % 75.00’in üzerinde gerçekleşmiş olup, en yüksek köklenme % 85-90 nem seviyesindeki ortamda kontrol, 500 ppm ve 1500 ppm doz uygulamalarından (% 100) elde edilmiştir. IBA dozu ve nem artışlarının köklenmeyi artırmadığı gözlenmiştir. Çeliklerde köklenme yüzey uzunluğu, en fazla % 85-90 nem seviyesinde 500 ppm doz uygulamasında (2.563cm) belirlenmiştir. Kök sayısı bakımından, en yüksek değer % 85-90 nem seviyesinde, 500 ppm doz uygulamasından (18.75 adet/çelik) elde edilmiştir. Çeliklerde en uzun kök % 85-90 nem seviyesindeki kontrol grubundan (6.083cm), en kısa kök ise, % 95-100 nem seviyesindeki kontrol grubundan (0.323) elde edilmiştir. Kök dallanması en yüksek % 85-90 nem seviyesindeki 500 ppm doz uygulamasında (8.083 adet/çelik) bulunmuştur. İncelenen köklenme özellikleri dikkate alındığında, iğde yeşil uç çeliklerinin kolay köklendiği belirlenmiş olup, % 85-90 nispi nem seviyesindeki, kontrol grubu (% 100), 500 ppm (% 100) ve 1500 ppm IBA doz uygulamalarından en iyi köklenme özellikleri elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler: İğde, yeşil uç çelik, sisleme sistemi, nem, hormon, köklendirme

Tam Metin: PDF