SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Anaçlarının Doku Kültürü İle Çoğaltılması

Ş. Evrim ARICI

Özet


Bu çalışmada Myrobolan 29-C, MaxMa 14, MaxMa 60, GF 677 ve GN anaçlarının sürgün uçları ve yan sürgünleri kullanılarak doku kültürü çoğaltma olanakları araştırılmıştır. Eksplantlar 1 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA, 1 mg/L BAP+ 0.2 mg/L NAA, 2 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA, 2 mg/L BAP+0.2 mg/LNAA, 1 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA+0,5 mg/L GA3, 1 mg /L BAP+ 0.2 NAA+0.5 mg/L GA3, 2 mg/L BAP+0.02 NAA+0.5 mg/L GA3, 2 mg/L BAP+0.2 mg/L NAA+0.5 mg/L GA3 hormonlarını içeren MS ortamı üzerinde kültüre alınmıştır. Ortamlar arasında istatistiksel olarak bir fark gözlenmese de en fazla sürgün oluşumu Myrobolan için MS+1 mg/L BAP+0.2 mg/L NAA, MaxMa 60 için MS+2 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA, MaxMa 14 için MS+2 mg/L BAP+0.2 mg/L NAA+0.5 mg/L GA3 , GF 677 için MS+1 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA, GN için MS+1 mg/L BAP+0.02 mg/L NAA+ 0.5 mg/L GA3 içeren ortamlarda gözlenmiştir.

Anahtar kelimeler: GF 677, GN, Myrobolan 29-C, MaxMa 14, MaxMa 60, mikro çoğaltım, doku kültürü

Tam Metin: PDF