SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

Mahlep (Prunus mahaleb L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nispi Nem Uygulamalarının Etkisi

İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Metin AYDIN

Özet


Bu çalışmada, Konya İli Alaaddin Keykubat kampus alanında yetişen bir mahlep (Prunus mahaleb L.) tipinden erken Haziran (3 Haziran) tarihinde, yıllık sürgünlerinden alınarak hazırlanan yeşil uç çelikleri, “Sisleme Sisteminde” % 85-90 ve % 95-100 hava nispi nem ortamı, Indol-3-Butirik Asit’in (IBA) uygulanan 5 farklı konsantrasyonu (0, 500, 1500, 2500 ppm ve 3500 ppm) ve perlit (0.0-5.0 mm) köklendirme ortamında köklendirmeye tabi tutulmuştur. Araştırmada, dikilen mahlep çeliklerinin tümünün canlı kaldığı ve yüksek oranda köklendiği belirlenmiştir. Çeliklerde kalluslanma en yüksek, % 95-100 nem seviyesindeki kontrol grubundan (% 41.50) elde edilmiştir. Köklenme oranı % 95-100 nem seviyesinde, 2500 ppm ve 3500 ppm doz uygulamalarından (% 100) elde edilmiştir. Çeliklerde köklenme yüzey uzunluğu, en fazla % 95-100 nem seviyesinde 3500 ppm doz uygulamasında (4.196 cm) belirlenmiştir. Kök sayısı bakımından, en yüksek değer % 95-100 nem seviyesindeki 3500 ppm doz uygulamasından (27.667 adet/çelik) elde edilmiştir. En uzun kök yine % 95-100 nem seviyesinde, 3500 ppm doz uygulamasından (5.958 cm), en kısa kök ise % 95-100 nem seviyesinde, 2500 ppm doz uygulamasından (0.204 cm) elde edilmiştir. Çeliklerde kök dallanması, yine en yüksek % 85-90 nem seviyesinde 3500 ppm doz uygulamasında (2.958 adet/çelik) belirlenmiştir. Mahlep yeşil çelik köklendirmesinde % 95-100 nem seviyesi, % 85-90 nem seviyesine göre daha yüksek değerler göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Mahlep, yeşil uç çelik, sisleme sistemi, nem, hormon, köklendirme

Tam Metin: PDF