SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları

Said BİLGİNTURAN, Veysel AYHAN

Özet


Bu araştırma, Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği’ne kayıtlı keçicilik isletmelerinin teknik ve yapısal özelliklerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla 40 adet keçicilik isletmesinde anket düzenlenmiştir. Keçi yetiştiricilerinin ortalama yası 50.30’dur. Keçicilik yapanların %97.5’i ilkokul ve %2.5’i de lise mezunudur. Ortalama arazi varlığı 40.31 da’dır. İlde keçi ırkı olarak %100 oranında kıl keçisi yetiştirilmektedir. Keçicilik isletmelerinde ortalama 119.23 baş anaç keçi bulunmaktadır. Gebelik oranı %92.83, kısırlık oranı %7.17, ikizlik oranı %2.34, oğlak ölüm oranı %4.19 olarak saptanmıştır. Keçilerde ortalama süt verimi 0.333 l/baş olarak belirlenmiştir. Ağılların %65’i kapalı ağıl, %32.5’i sundurmalı ağıl seklindedir. İşletmelerin tamamına yakını koruyucu asılamalarını yaptırmaktadırlar. Sonuç olarak keçi yetiştiricilerinin yapısal, teknik, yetiştirme, barınma ve ürün pazarlama açısından sorunları bulunmaktadır.

Anahtar kelimeler: Burdur İli, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri, Döl Verimi, Gelişme Özellikleri

Tam Metin: PDF