SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 3, Sayı 1 (2008)

Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri

Hasan BAYDAR, Soner KAZAZ, Sabri ERBAŞ, Ö. Kamil ÖRÜCÜ

Özet


Yağ gülü (Rosa damascena Mill.), sahip olduğu yüksek kalitedeki aromatik bileşenler nedeniyle parfüm ve kozmetik endüstrisinde değerlendirilen en önemli kokulu gül türüdür. Bu çalışmada, muhafaza süresi (4oC’de 1, 2, 3 ve 4 hafta) ve kurutmanın (oda koşullarında 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ay) yağ gülü çiçeklerinin uçucu yağ oranı ve uçucu yağ bileşenleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Gül çiçeklerinin uçucu yağ oranları Clevenger hidro-distilasyon aparatında, uçucu yağ bileşenleri ise GC/MS cihazında belirlenmiştir. Gül çiçeklerinin 4 haftalık depolama sürecinde uçucu yağ oranı %0.035’ten %0.010’a düşmüş, aynı süreçte sitronellol, geraniol ve nerol gibi monoterpenik alkoller hızla azalırken, nonadesan, heneikosan ve eikosan gibi hidrokarbonlar hızla artmıştır. Oda koşullarında kurutulan taze gül çiçeklerinden ortalama %15 oranında kuru çiçek elde edilmiştir. Kurutmadan hemen sonra %0.060 oranında uçucu yağ içeren kuru çiçeklerin, 6 ay sonunda uçucu yağ oranı %0.035’e kadar düşmüştür. Araştırma sonucunda kuru gülden damıtılan gül yağının, taze gül çiçeklerinden damıtılan gül yağına göre nonadesan, nonadesen ve heneikosan gibi uzun zincirli hidrokarbonlar bakımından daha zengin, sitronellol, geraniol ve nerol gibi monoterpenik alkoller bakımından daha fakir olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yağ gülü, Rosa damascena Mill., gül yağı, muhafaza, kurutma

Tam Metin: PDF