SDÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1 (2009)

Tohum Yatağı Hazırlığında Tapan Kullanımının Topraktan CO2 Çıkışına Etkisi

Davut AKBOLAT

Özet


Sera oluşumuna etkili gazların miktarı, insan aktiviteleri sonucu son yıllarda daha da artmıştır. Bu aktiviteler; endüstriyel, tarımsal ve fosil yakıt kullanımını içeren çalışmalardır. Tarımsal çalışmalarda üretilen sera gazları; CO2, NH4 ve N2O gazlarıdır. Bu gazlar içerisinde en fazla üretileni karbondioksit gazıdır. Toprak ekosistemi özelliklerine bağlı olarak topraktan salınan CO2 miktarı değişmektedir. Bu özelliklerden en önemlileri; toprak nemi, organik madde miktarı, toprak sıcaklığı ve toprağın havalandırılma derecesidir.
Bu çalışmada sırasıyla; 0 (P0), 45 (P45) ve 60 (P60) kg ağırlığında tapanlar kullanılarak tohum yatağı hazırlanmıştır. Daha sonra, CO2 çıkışı ve toprak fiziksel özellikleri saptanmıştır.
Elde edilen verilere göre; CO2 çıkışı; g m-2 h-1 olarak en çoktan aza doğru sırasıyla, tapansız P0 (0.104), P45 (0.043) ve P60 (0.037) uygulamaları birbirini izlemiştir. P0 ‘da (=0,05) istatistiksel olarak diğer iki uygulamadan daha çok CO2 çıkışı gerçekleşmiştir. Penetrasyon dirençlerinden; P60 (1.80) diğerlerinden (P45 1.44 ve P0 1.37) daha yüksek çıkmıştır. En yüksek porozite, P0 uygulamasında elde edilirken bunu sırasıyla, P45, ve P60 uygulamaları izlemiştir. Hacim ağırlıkları olarak; P0, P45, P60 sırasıyla 1.34, 1.49 ve 1.48 g cm-3 değerleri elde edilmiştir.

Anahtar kelimeler:Topraktan CO2 çıkışı, Tohum yatağı hazırlığı, Sera gazı etkisi, Tapan

Tam Metin: PDF