Cilt 11, Sayı 1 (2016)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri Özet PDF
Bayram KARAKOÇ, Sema KALE 1-7
Farklı Sulama Suyu Tuzluluğu Koşullarında Değişik Hidrojel Dozlarının Mısır (Zea mays) Verimine Olan Etkilerinin Belirlenmesi Özet PDF
Burcu ARICAN, Sema KALE 8-16
Organik Domates Yetiştiriciliğinde Farklı Gübre Dozlarının Kalite ve Verim Üzerine Etkisi Özet PDF
Aylin ÖZDEMİR, Harun ÖZER 17-26
Microwave Drying of Quince Slices Özet PDF
Sevil KARAASLAN, Tunahan ERDEM, Murat SARI 27-33
Kadife Çiçeği ve Gül Taç Yaprakları Demleme Çaylarında Ön Çimlendirme Uygulamalarının Biberde Çimlenme ve Çıkış Üzerine Etkileri Özet PDF
Burcugül ÖZTAŞ TEKSAN, Süleyman KAVAK 34-42
Kendileme Yoluyla Saflaştırılmış Bazı Patlıcan Hatlarının Morfolojik ve Moleküler Karakterizasyonu Özet PDF
Volkan TOPÇU, Filiz BOYACI, Hakan AKTAŞ 43-53
Farklı Bölgelerde Yetişen Hicaznar (Prunica garanatum L.) Meyvelerinin Bazı Fiziksel Özelliklerinin Karşılaştırılması Özet PDF
Ahmet GÜLER, Fatma YILDIRIM 54-62
Farklı Gelişme Kuvvetine Sahip 14Elma Anacının Yapraklarında Fenolik Bileşenlerin Değişimi Özet PDF
Derya POLAT, Fatma YILDIRIM, 63-70
Aspirde ekim zamanı, çeşit ve verim ilişkisi Özet PDF
Mehmet ÖZ 71-81
Ağlasun Orman İçi Meralarının Verim ve Kalitesinin Belirlenmesi Özet PDF
Mevlüt TÜRK, Ferit ÖZEN 82-88
Effects of Heterosis on Agronomically Important Traits of Oriental Tobacco (Nicotiana tabacum L.) Hybrids Özet PDF
Ahmet KINAY, Güngör YILMAZ 89-94
Türkiye’de Biçerdöver Müteahhitliğinin Durumunun İncelenmesi: İç Anadolu Bölgesi Örneği Özet PDF
Deniz YILMAZ, Mehmet YILDIRIM 95-103
Gerberanın (Gerbera jamesonii Bolus) Yaprak ve Yaprak Sapından in vitro Adventif Sürgün rejenerasyonu Özet PDF
Mahmut Mesut DİKER, Bekir ŞAN 104-111
Çukurova Bölgesinde İkinci Ürün Koşullarında Bazı Yerfıstığı Çeşitlerinin Önemli Agronomik ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Cemal KURT, Halil BAKAL, Bihter ZAİMOĞLU ONAT, Leyla GÜLLÜOĞLU, Halis ARIOĞLU 112-119
Bazı Yerli Elma Çeşitlerinin Pomolojik ve Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Mehmet Atilla AŞKIN, Sinan COŞKUN 120-131
The Effects of Aluminum and Cadmium Metals on Germination of Maize and Lentil Seeds Özet PDF
Erdem YENİ, Kudret KABAR, Aslıhan CESUR TURGUT, 132-140
The Chemical Composition Characteristics of Essential Oils of Özet PDF
Kenan TURGUT, Begüm TÜTÜNCÜ, Esra UÇAR, Yaşar ÖZYİĞİT 141-145
Kumru (Ordu)Yöresinde Doğal Olarak Yetişen Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Özet PDF
Volkan GÜL, Burcu SEÇKİN DİNLER 146-156

DERLEMELER

Broylerlerde İn Ovo Teknik ve Ticari Uygulamaları Özet PDF
Arzu ÜÇTEPE YİĞİT 157-168
Türkiye’de Ceviz (Juglans regia L.) Araştırmaları Özet PDF
Safder BAYAZİT, Hial TEFEK, Oğuzhan ÇALIŞKAN 169-179


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009