Cilt 12, Sayı 2 (2017)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Denizli-Antalya Karayolundaki Refüjlerde Mevcut Sulama Sistemlerinin Performansının Değerlendirilmesi Özet PDF
Serkan SELİM, Abdullah KADAYIFÇI 1-9
Farklı Bitki Sıklıklarının Meryemana Dikeni (Silybum marianum L. Gaertn.) Bitkisinin Yağ Oranı ve Yağ Asitleri Kompozisyonu Üzerine Olan Etkisinin Belirlenmesi Özet PDF
Yusuf ARSLAN, Duran KATAR, İlhan SUBAŞI, Nimet KATAR 10-18
Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Sıklığının Belirlenmesi Özet PDF
Murat BOZKURT, Tahsin KARADOĞAN 19-29
Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Buğdaygil Çim Bitkileri ve Karışımlarının Çim Alan Performanslarının Belirlenmesi Özet PDF
Mehmet ALAGÖZ, Mevlüt TÜRK 30-39
Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Özet PDF
Özlem ARAS AŞCI, Zehra BABALIK, Tunhan DEMİRCİ, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 40-46
Farklı Özellikteki Ekmeklik Çeşitlerinin Duyusal Analizler Yönünden Değerlendirilmesi Özet PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN 47-54
Scarlet Spur Elma Çeşidinde Aminoethoksivinilglisin (AVG) Uygulamalarının Hasat Önü Dökümü ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Özet PDF
Yahya Enes ÜNSAL, Adnan Nurhan YILDIRIM 55-65
Farklı Malç Tiplerinin Organik Olarak Yetiştirilen Çileğin Verimi ve Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Özet PDF
Sevinç ŞENER, Nurgül Fethiye TÜREMİŞ 66-72
Hasat Öncesi Giberellik Asit ve Oksalik Asit Uygulamalarının ‘Kosiu’ ve ‘Hakko’ Asya Armut Çeşitlerinde Meyve Kalitesi Üzerine Etkileri Özet PDF
Muhammed Mustafa BUDAK, Bekir ŞAN 73-80
Bazı Silajlık Mısır (Zea mays) Çeşit ve Çeşit Adaylarının Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF PDF
Hakan YILDIZ, Emre İLKER, Aliye YILDIRIM 81-89
Tenebrio molitor L. (Un Kurdu)’ de Büyüme ve Gelişim Karakterlerine Ait Genetik Parametre Tahminleri Özet PDF
Abdullah Nuri ÖZSOY, Erman GÜNDOĞDU 90-99
Isparta Ekolojik Koşullarında Bazı Reyhan (Ocimum basilicum L.) Genotiplerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Erdinç GÜNAY, isa TELCİ 100-109
Türkiye’de Kültürü Yapılan Kişniş Populasyonlarının (Coriandrum sativum L.) Elementel Karakterizasyonu Özet PDF
İrem AYRAN, Sadiye Ayşe ÇELİK, Asuman KAN 110-114

DERLEMELER

Sera Gölgelemede Işık Seçici Ağların Kullanımı Özet PDF
Nefise Yasemin TEZCAN, Hazel TAŞPINAR, Servet SELEK 115-124
Defne Bitkisinin Hatay İli Ekonomisindeki Yeri ve Önemi Özet PDF
Arif SEMERCİ, Ahmet Duran ÇELİK 125-134


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009