Cilt 3, Sayı 1 (2008)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Coğrafi Bilgi Sistemleri Ortamında Belirlenebilirliği ve Uzaktan Algılama Metodu ile Kontrolü Özet PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Hüseyin ŞENOL 1-8
Seleksiyon Islahıyla Belirlenen Bir İğde (Elaeagnus angustifolia L.) Tipinin Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nem Seviyeleri Etkisinin Araştırılması Özet PDF
İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Mehmet YILMAZ 9-18
Bazı Sert Çekirdekli Meyve Anaçlarının Doku Kültürü İle Çoğaltılması Özet PDF
Ş. Evrim ARICI 19-23
Burdur İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Üyesi Keçicilik İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları Özet PDF
Said BİLGİNTURAN, Veysel AYHAN 24-31
Mahlep (Prunus mahaleb L.) Yeşil Uç Çeliklerinin Köklenmesi Üzerine Farklı Hormon ve Nispi Nem Uygulamalarının Etkisi Özet PDF
İsmail Hakkı KALYONCU, Nilda ERSOY, Metin AYDIN 32-41
Soğukta Muhafaza ve Kurutmanın Yağ Gülü Çiçeklerinin Uçucu Yağ İçeriği ve Bileşimine Etkileri Özet PDF
Hasan BAYDAR, Soner KAZAZ, Sabri ERBAŞ, Ö. Kamil ÖRÜCÜ 42-48


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009