Cilt 3, Sayı 2 (2008)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Isparta İli Meyve Yetiştirme Potansiyeli Yüksek Alanların Bazı Toprak Özelliklerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması Özet PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Hüseyin ŞENOL 1-10
Kivi (Actinidia deliciosa) Çiçeklerinde Yassı veya Yelpaze Dişi Organ Oluşumu Özet PDF
Zeliha GÖKBAYRAK, Hakan ENGİN, Alper DARDENİZ 11-16
Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi Özet PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Hasan BAYDAR 17-22
Kahramanmaraş Bölgesi Süt Sığırı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri: I. Yetiştirme Uygulamaları Özet PDF
Ali KAYGISIZ, Ramazan TÜMER, Hikmet ORHAN, Yusuf VANLI 23-31
Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Selami YAZAR, Tahsin KARADOĞAN 32-41
Tohum Uygulamaları ile Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkileri Özet PDF
Arif ŞANLI, Muharrem KAYA 42-51
Bazı İnsektisitlerin Kımıl (Aelia rostrata Boh., Het.: Pentatomidae) Yumurta Parazitoiti Trissolcus rufiventris Mayr (Hymenoptera: Scelionidae)’e Etkileri Üzerinde Araştırmalar Özet PDF
Erhan KOÇAK, Münevver KODAN, Numan BABAROĞLU 52-59
Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ile Yağ Asidi Metil Esterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi Özet PDF
Recep KOTAN, Kenan KARAGÖZ Kenan KARAGÖZ 60-67


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009