Cilt 4, Sayı 1 (2009)


BU SAYININ DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Ali ERKILIÇ, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Adana
Prof. Dr. Erkol DEMİRCİ, Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Erzurum.
Prof. Dr. İbrahim ERDAL, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Isparta
Prof. Dr. M. Ali KOYUNCU, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. M. Bülent COŞKUN, Adnan Menderes Üniv., Zir. Fak., Tarım Makinaları Böl., Aydın
Prof. Dr. M. Hakan ÖZER, Uludağ Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Bölümü, Bursa
Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl., Adana
Doç. Dr. Selim EKER, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Adana
Doç. Dr. Turan BİNİCİ, Harran Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl. Şanlıurfa
Doç. Dr. Zeliha BEREKET BARUT, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarım Makinaları Böl., Adana

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sırayla dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009