Cilt 4, Sayı 1 (2009)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Hasat Sonrası 1-Methylcyclopropane Uygulamalarının Farklı Sıcaklık Derecelerinde Depolanan Kavunlarda (Cucumis Melo L. Cv. Dellteks F1) Meyve Kalitesi Üzerine Olan Etkileri Özet PDF
Mustafa SAKALDAŞ, Canan ÖZTOKAT KUZUCU, Kenan KAYNAŞ 1-9
Bozovada yaygın olarak yetiştirilen antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarının beslenme durumu Özet PDF
İlhan KIZILGÖZ, Ece TUTAR, Erdal SAKİN 10-15
Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi Özet PDF
Hülya ÖZGÖNEN, Handan ÇULAL KILIÇ 16-22
Tohum Yatağı Hazırlığında Tapan Kullanımının Topraktan CO2 Çıkışına Etkisi Özet PDF
Davut AKBOLAT 23-30
Üreticilerin Kimyasal Gübre Kullanımında Bilgi Kaynaklarının Belirlenmesi ve Tarımsal Yayım Açısından Değerlendirilmesi Özet PDF
Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Mevlüt GÜL 31-44


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009