Cilt 4, Sayı 2 (2009)


BU SAYININ DANIŞMA KURULU

Prof. Dr. Faik KANTAR, Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Prof. Dr. Hasan Baydar, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. İlknur Akgün, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. Özer KOLSARICI, Ankara Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Ankara
Prof. Dr. M. Atilla AŞKIN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. Mustafa GÖK, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Toprak Bölümü Böl., Adana
Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.,Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Doç. Dr. Mustafa ERAYMAN, Mustafa Kemal Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Hatay
Doç. Dr. Mustafa KELEN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Isparta
Doç. Dr. Rüstem CANGİ, Gaziosmanpaşa Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Tokat
Doç. Dr. Sahriye SÖNMEZ, Akdeniz Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Antalya

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sırayla dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009