Cilt 4, Sayı 2 (2009)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Üzüm Çeşitlerindeki Salkım ve Sürgün Pozisyonunun Üzüm Verim ve Özet PDF
Alper DARDENİZ, Ercan YILMAZ 1-7
Anaç ve Çeşidin Elmanın Mineral Beslenmesine Etkisi Özet PDF
Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL 8-16
Isparta Koşullarında Soyada Bakteri Aşılamasının Nodülasyona ve Dane Verimine Etkisi Özet PDF
Ali COŞKAN, Erdinç İŞLER, Zeliha KÜÇÜKYUMUK, İbrahim ERDAL 17-27
Aspir (Carthamus tinctorius L.)’de Varyasyon Oluşturmak Amacıyla Kullanılabilecek Gama (Co60) Dozunun Belirlenmesi Özet PDF
Mehmet Demir KAYA, Suay BAYRAMİN, Fatma KAYAÇETİN, Duran KATAR, Ali ŞENAY 28-33

DERLEMELER

Buğday Doku Kültüründe Alternatif Eksplant Kaynağı: Olgun Embriyo Özet PDF
Murat AYDIN, Kamil HALİLOĞLU, Metin TOSUN 34-45
Tütün (Nicotiana tabacum L.) Tohumunun Biyoyakıt Olarak Değerlendirilmesi Özet PDF
Ömer ÇALIŞKAN, Mehmet Serhat ODABAŞ, Necdet ÇAMAŞ 46-55


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009