Cilt 5, Sayı 1 (2010)


Bu Sayının Danışma Kurulu (Adviser Board of This Issue)

Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK , Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. A. Halim ORTA, Namık Kemal Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Tekirdağ
Prof. Dr. Cahit BALABANLI, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. Ergin ÖZTÜRK, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Samsun
Prof. Dr. Figen KIRKPINAR, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. M. Fatih SELENAY, Ankara Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Ankara
Prof. Dr. Oktay GÜRKAN, Ankara Üniv., Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., Ankara
Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.,Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. Turgay TAŞKIN, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Doç. Dr. Hatice BOZOĞLU, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Samsun
Doç. Dr. İbrahim DİLER, Süleyman Demirel Üniv., Su Ürünleri Fak., Su Ürünleri Yet. Böl., Isparta
Doç. Dr. Metin TUNA, Namık Kemal Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Tekirdağ
Doç. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Aydın
Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Yrd. Doç. Dr. Cengiz KAZAK, Çukurova Üniv., Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., Adana
Yrd.Doç. Dr. Ecevit EYDURAN, Iğdır Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Iğdır.

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sıraya göre dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009