Cilt 5, Sayı 1 (2010)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Burdur İli Su Ürünleri Tüketimi Anket Uygulaması Özet PDF
Hikmet ORHAN, Okan YÜKSEL 1-7
Farklı Sulama Yöntemlerinin M9 Klonal Anacı Üzerine Aşılı Elma Ağaçlarının Vejetatif Gelişimi Üzerine Etkileri Özet PDF
Ulaş ŞENYİĞİT, Necdet DAĞDELEN, Mehmet Atilla AŞKIN, Abdullah KADAYIFÇI, Hasan ÖZ 8-16
Isparta Elma Bahçelerinden Toplanan Tetranychus urticae Koch. (Acarina:Tetranychidae) Popülasyonlarının Propargite ve Chyexatin’e Karşı Duyarlılıklarının Belirlenmesi Özet PDF
Sibel YORULMAZ, Pınar KAPLAN, Derya BOZTÜRK, Sultan ÇOBANOĞLU, Recep AY 17-23
Yabani Domuz Ayrığının (Dactylis glomerata) Oltu Ekotipine Ait Hatlarda Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri Özet PDF
Esin ŞAHİN, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU, Metin AYDIN 24-35
Farklı Düzeylerde Katılan Treonin ve Lizin Aminoasidinin Etlik Civcivlerin Performans Ölçütleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Tugay AYAŞAN, Ferda OKAN 36-43
Bazı Bezelye (Pisum sativum L) Çeşitlerinin Tohum Verimi ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi Özet PDF
Mehmet ÖZ, Abdullah KARASU 44-49

DERLEMELER

Hayvan Beslemede Bacillus coagulans Bakterisinin Probiyotik Olarak Önemi Özet PDF
Meltem AŞAN ÖZÜSAĞLAM 50-57
Ruminant Beslemede Rumende Korunmuş Metionin Kullanımı Özet PDF
Emel KARAKOZAK, Tugay AYAŞAN 58-66
Küresel Isınmada Hayvancılığın Payı ve Zooteknist Olarak Bizim Rolümüz Özet PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Turgay AKÜNAL 67-75


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009