Cilt 5, Sayı 2 (2010)


Bu Sayının Danışma Kurulu (Adviser Board of This Issue)

Prof. Dr. A.Ali IŞILDAR, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Isparta
Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK, Ankara Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Ankara
Prof. Dr. Cevdet ŞEKER, Selçuk Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Konya
Prof. Dr. Dursun EŞİYOK, Ege Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., İzmir
Prof. Dr. Güray ERENER, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Samsun
Prof. Dr. Mesut AKGÜL, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Isparta
Prof. Dr. Mustafa TAN, Atatürk Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Erzurum
Prof. Dr. Tahsin KARADOĞAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.,Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr Turgay TAŞKIN, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. Zekeriya AKMAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.,Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl., Adana
Doç. Dr. Ertan YILDIRIM, Atatürk Üniv., İspir Hamza Polat MYO, Erzurum
Doç. Dr. Fatih TOPALOĞLU, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Adana
Doç. Dr. Ersin CAN, Mustafa Kemal Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Hatay
Doç. Dr. Ertuğrul AKSOY, Uludağ Üniv., Ziraat Fak., Toprak Böl., Bursa
Doç. Dr. Miray SÖKMEN, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Samsun
Doç. Dr. Mustafa ÜNLÜ, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Adana
Doç. Dr. Mürsel ÖZDOĞAN, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Aydın
Doç. Dr. Ş.Tülin AKKAYA ASLAN, Uludağ Üniv., Ziraat Fak., Biyosistem Mühendisliği Böl., Bursa
Doç. Dr. Vecdi DEMİRCAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl., Isparta
Yrd.Doç. Dr. Duygu İNCE, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Isparta
Yrd.Doç. Dr. Muharrem A. KAMBEROĞLU, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Adana

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sıraya göre dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009