Cilt 5, Sayı 2 (2010)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi Özet PDF
Mehmet GENÇER, Levent BAŞAYİĞİT 1-8
Organik ve Konvensiyonel Gül (Rosa damascena Mill.) Yağlarının Koku Kalitesinin Karşılaştırılması Özet PDF
Hasan BAYDAR, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 9-14
Domuz Ayrığında (Dactylis glomerata L.) Olgun Embriyodan Bitki Rejenerasyonu Özet PDF
Esin ŞAHİN, Metin TOSUN, Kamil HALİLOĞLU 15-21
Isparta Yağlık Güllerinde (Rosa damascena) Strawberry latent ringspot virüsü Özet PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL KILIÇ 22-26
Isparta Yöresindeki Meyve Bahçelerinde Kullanılan Sulama Yöntemlerinin Analizi Özet PDF
Atılgan ATILGAN, Özge ÖZDEMİR, Hasan ÖZ, Abdullah KADAYIFÇI, Ulaş ŞENYİĞİT 27-32
Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları Ve Çözüm Önerileri Özet PDF
Kazım BAŞ, Hacer ÇELİK ATEŞ 33-44
Bazı Toprak Özelliklerinin Penetrasyon Direnç Değerlerine Doğrudan ve Dolaylı Etkileri Özet PDF
Bülent TURGUT, Taşkın ÖZTAŞ, Ekrem Lütfi AKSAKAL 45-53
Sulama Birliği Üyelerinin Birliklere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği Özet PDF
Ayşegül PARLADIR, Yusuf UÇAR 54-62
Organik Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Yaprakların Makro Element İçeriği Üzerine Etkisi Özet PDF
Hüsnü ÜNLÜ, Hüseyin PADEM 63-73

DERLEMELER

Ruminant ve Kanatlı Beslenmesinde Bezelye Kullanımı Özet PDF
Tugay AYAŞAN 74-82
Spermatogenesis Süreçlerinin Düzenlenmesinde GDNF’nin (Glial Cell Line-Derived Neurotropic Factor) Rolü Özet PDF
Ayhan YILMAZ, Bünyamin HAKAN 83-87


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009