Cilt 1, Sayı 1 (2006)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Tritikale (XTriticosecale Wittmack) Hatlarında Kuru Ot Ve Tohum Verimi İle Bazı Tarımsal Özellikler Özet PDF
Sebahattin ALBAYRAK, Zeki MUT, Özgür TÖNGEL 13-21
Bazı Önemli Patates Üreticisi İllerde Patates Üretim Maliyeti ve Gelirinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi Özet PDF
Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN, Gürkan EREL 22-32
Isparta Yöresi Elma ve Kiraz Bahçelerinin Bor Beslenme Özet PDF
R. Murat PEKER, İbrahim ERDAL 33-40
Afyon İli Besi Sığırcılığı İşletmelerinde Kesif Yem Oranının Özet PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Hasan YILMAZ, Vecdi DEMİRCAN 41-51
Isparta Populasyonundan Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Nimet UYSAL, Hasan BAYDAR, Sabri ERBAŞ 52-63
Bazı Yeni Elma Çeşitlerinde Uygun Tozlayıcı Çeşidin ve Kendine Verimlilik Durumunun Belirlenmesi Özet PDF
M. Atilla AŞKIN, Gökhan ÖZTÜRK, H. Cumhur SARISU, Aydın KARAKUŞ 64-73

DERLEMELER

Cumhuriyet’in Kuruluşundan Günümüze Tarımsal Gelişmeler Özet PDF
Zeynep DERNEK 1-12
Turunçgillerde Genetik Mühendisliği Uygulamaları Özet PDF
Bayram ÇEVİK, Mehtap ŞAHİN ÇEVİK 74-86


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009