Cilt 6, Sayı 1 (2011)


Bu Sayının Danışma Kurulu (Adviser Board of This Issue)

Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK , Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. Cengiz KAYA, Harran Üniv. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bitki Besleme Böl., Şanlıurfa
Prof. Dr. Güray ERENER, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Samsun
Prof. Dr. M. Atilla AŞKIN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Isparta
Prof. Dr. Mehmet AYDIN, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Toprak Bil. ve Bitki Bes. Böl., Aydın
Prof. Dr. Serra HEPAKSOY, Ege Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., İzmir
Prof. Dr. Zekeriya AKMAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.,Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Doç. Dr. Celil TOPLU, Mustafa Kemal Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Hatay
Doç. Dr. Engin ERTAN, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Aydın
Doç. Dr. Mevlüt AKÇURA, Bingöl Üniv Ziraat Fak.. Tarla Bitkileri Böl., Bingöl
Doç. Dr. Nihal BUZKAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Kahramanmaraş
Doç. Dr. Zümrüt AÇIKGÖZ, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Yrd. Doç. Dr. Adil AKYÜZ, Kahrramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fak., Biyosistem Mühendisliği Böl., Kahramanmaraş
Yrd. Doç. Dr. Kenan BÜYÜKTAŞ, Akdeniz Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Antalya
Yrd. Doç. Dr. Nazlı D. KUTLUK YILMAZ, Ondokuz Mayıs Üniv., Ziraat Fak., Bitki Koruma Böl., Samsun
Yrd. Doç. Dr. Sulhattin YAŞAR, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Isparta

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sıraya göre dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009