Cilt 6, Sayı 2 (2011)


Bu Sayının Danışma Kurulu (Adviser Board of This Issue)

Prof. Dr. Ahmet ALÇİÇEK , Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. Ali ÜNAL, Ege Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., İzmir
Prof. Dr. Cafer GENÇOĞLAN, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniv., Ziraat Fak., Biyosistem Mühendisliği Böl., Kahramanmaraş
Prof. Dr. Cengiz KAZAK, Çukurova Üniv., Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Böl., Adana
Prof. Dr. İskender YILDIRIM, Selçuk Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Konya
Prof. Dr. Mustafa KAPLANKIRAN, Mustafa Kemal Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Hatay
Prof. Dr Turgay TAŞKIN, Ege Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., İzmir
Prof. Dr. TÜLİN AKŞİT, Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bitki Koruma Bölümü, Aydın
Doç. Dr. Ahmet ERTEK, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Tarımsal Yapılar ve Sulama Böl., Isparta
Doç. Dr. Dilek BOSTAN BUDAK, Çukurova Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl., Adana
Doç. Dr. Fatih ŞEN, Ege Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., İzmir
Doç. Dr. İbrahim CEMAL, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Aydın
Doç. Dr. Mevlüt AKÇURA, Bingöl Üniv Ziraat Fak.. Tarla Bitkileri Böl., Bingöl
Doç. Dr. Mevlüt TÜRK, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak.. Tarla Bitkileri Böl., Isparta
Doç. Dr. Sami DOĞANLAR, İzmir Yüksek Tek. Enst., Fen Edebiyat Fak., Moleküler Biy,. ve Genetik Böl, İzmir
Doç. Dr. Sedat AKTAN, Süleyman Demirel Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Isparta
Doç. Dr. Sezai ALKAN, Akdeniz Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Antalya
Doç. Dr. Turan BİNİCİ, Harran Üniv., Ziraat Fak., Tarım Ekonomisi Böl. Şanlıurfa
Yrd. Doç. Dr. Fevziye Çelebi TOPRAK, Pamukkale Üniv., Fen Edebiyat Fak., Biyoloji Böl., Denizli
Yrd. Doç. Dr. Kağan KÖKTEN, Bingöl Üniv., Ziraat Fak., Tarla Bitkileri Böl., Bingöl
Yrd. Doç. Dr. Kemal KARABAĞ, Akdeniz Üniv., Ziraat Fak., Zootekni Böl., Antalya
Yrd. Doç. Dr. Zeynel DALKILIÇ, Adnan Menderes Üniv., Ziraat Fak., Bahçe Bitkileri Böl., Aydın

(İsimler ünvanlara göre alfabetik sıraya göre dizilmiştir)


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009