Cilt 7, Sayı 1 (2012)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Bazı Soya Hat ve Çeşitlerinde Tane Verimi, Protein, Yağ ve Yağ Asitleri İçeriklerinin Tespiti ve Aralarındaki İlişkilerinin Araştırılması Özet PDF
Ahmet EREN, Mehmet KOCATÜRK, Emir Zafer HOŞGÜN, Nezihe AZCAN 1-9
Kolzada Tokoferol İçeriğine Kükürt Gübrelemesinin Etkisi Üzerine Bir Not Özet PDF
Cem Ömer EGESEL, Fatih KAHRIMAN, Muhammet Kemal GÜL 10-18
Yöresel Olarak Geliştirilen Nohut Hasat Makinesi İle Hasatta Dane Kaybının Belirlenmesi Özet PDF
Murat KÜÇÜKALBAY, Davut AKBOLAT 19-26
Burdur’da Tarımı Yapılan Bazı Umbelliferae Türlerinin Uçucu yağ Oranı ve Bileşenlerinin Belirlenmesi Özet PDF
Arif ŞANLI, Tahsin KARADOĞAN, Hakan DALDAL 27-31
Japon Bıldırcınlarında Sürü Yaşı ve Kuluçkalık Yumurta Depolama Süresi: 2. Kuluçka Sonuçları Üzerine Etkileri Özet PDF
Esra KAYA, Sedat AKTAN 32-41
Eskişehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının DAS-ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi Özet PDF
Nejla YARDIMCI, Handan ÇULAL-KILIÇ, Gözde ÜRGEN 42-50
Tohum nemi ve ayrım yöntemlerinin fasulye tohum kalitesi üzerine etkileri Özet PDF
Süleyman KAVAK, Hülya İLBİ, Alison A. POWELL, Stanley MATTHEWS, Benian ESER 51-57
Akdeniz Bölgesinde Yetiştirilen Bakla (Vicia Faba L.) Bitkisi İçin Bir Yaprak Alani Tahmin Modeli Özet PDF
Cahit ERDOĞAN 58-63
Mısır Silajı ve Şeker Pancarı Posasının Erkek Danaların Besi Performansı, Kan Parametresi ile Kesim Ölçütleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Tugay AYAŞAN, Kurtuluş GÖK, Ali ASARKAYA, Hatice HIZLI, Murat GÖRGÜLÜ, emel karakozak, Mehdi Ahmet COŞKUN, Mansur Seymen SEĞMENOĞLU 64-73
EKMEKLİK BUĞDAYLARDA (ALVEOGRAF, FARİNOGRAF VE MİKSOGRAF) REOLOJİK ANALİZLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ Özet PDF
Seydi AYDOGAN, Aysun GÖÇMEN AKÇACIK, Mehmet ŞAHİN, Yüksel KAYA, Meltem Nisa GÖRGÜLÜ, Mehmet EKİCİ 74-82
Yeme Dehidre Maya ve Humat Bileşiğin Tek Başına ve Birlikte Katılmasının Etlik Piliçlerin Performans ve Bazı Kesim Özellikleri Üzerine Etkileri Özet PDF
Kamil KÜÇÜKYILMAZ, Mehmet BOZKURT, Abdullah Uğur ÇATLI, Mustafa ÇINAR, Erol BİNTAŞ, 83-92
Yapraktan Uygulanan Çinko’nun BA-29 Anacı Üzerine Aşılı Armut Çeşitlerinin Verimi, Mineral Element İçeriği ve Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Halil ERDEM, Burhan ÖZTÜRK 93-106
Yığılca Yerel Bal Arısının Bazı Performans Özellikleri Bakımından Kafkas ve Anadolu Bal Arısı Irkı Melezleri ile Karşılaştırılması Özet PDF
AYHAN GÖSTERİT, MERAL KEKEÇOĞLU, YAKUP ÇIKILI 107-114

DERLEMELER

Kanatlı Hayvanlarda Verime Dönüşmeyen Yem Özet PDF
Cevdet Gökhan TÜZÜN, Sedat AKTAN 115-123
Türkiye’de Yağ Gülü (Rosa damascena)Üretimi ve Ticaretinin Gelişimi Özet PDF
Mürşide Çağla ÖRMECİ KART, Murat İKİZ, Vecdi DEMİRCAN 124-134


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009