Cilt 7, Sayı 2 (2012)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Büyükbaş Hayvan Barınaklarındaki Gübrelikler ve Su Kaynaklarına Olan Durumlarının İncelenmesi Özet PDF
Mehmet ÇAYIR, Atılgan ATILGAN, Hasan ÖZ 1-9
Bazı Toprak Özelliklerine Ait Yersel Degisimin Jeoistatistiksel Yöntemlerle Belirlenmesi Özet PDF
Bülent TURGUT, Taşkın ÖZTAŞ 10-22
Hasat Sonrası Putresin ve Salisilik asit Uygulamalarının Kirazın Soğukta Muhafazası Üzerine Etkisi Özet PDF
Erdinç BAL 23-31
Türkiye’de 1980 – 2009 Arasında Tescil Edilmiş Bazı Pamuk Çeşitlerinde Lif Kalite Özellikleri Yönünden Genetik İlerlemenin Belirlenmesi Özet PDF
Yaşar AKIŞCAN 32-40
In vitro Koşullarda Colt (Prunus avium X Prunus psudocerasus) Kiraz Anacının Sürgün Gelişimi, Klorofil ve Mineral Madde İçeriği Üzerine Tuz Stresinin Etkisi Özet PDF
Evrim ARICI, Figen ERASLAN 41-48
Somatik Hücre Sayısının Verici İneklerde Embriyo Kalitesine Olan Etkisi Özet PDF
Kurtuluş GÖK, Tugay AYAŞAN, Aysun TEKGÜL, Hatice HIZLI, Emel KARAKOZAK, Ugur KARA, Serdal ÇOBAN, Hasan MUTLU, Mansur Seymen SEĞMENOĞLU 49-55
Ankara Ekolojik Kosullarında Farklı Azot Dozlarının Aspir (Carthamus tinctorius L.) Bitkisinde Verim ve Verim Unsurları Üzerine Etkisi Özet PDF
DURAN KATAR 56-64
Kireçli Bir Toprakta Yetistirilen Nohut ve Bugdayın Gelisimi ve Mineral Beslenmesi Üzerine Termik Santral Uçucu Külünün Etkisi Özet PDF
İbrahim ERDAL, Melahat ÖZKUL, Gamze YAVUZ, Zeliha KÜÇÜKYUMUK 65-72
Farklı Gamma Işını Dozlarının Ekmeklik Buğdayda Fide Gelişimi Üzerine Etkisi Özet PDF
Murat OLGUN, Nazife Gözde AYTER, İmren KUTLU, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ 73-80
Buğday (Triticum aestivum L.) ve Arpanın (Hordeum vulgare L.) Orta Anadolu Bölgesi’ndeki Üretim Potansiyeli Özet PDF
Murat OLGUN, Saffet ERDOĞAN, İmren KUTLU, Nazife Gözde AYTER, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ 81-92
Eskisehir’de Bodur Fasulye ile Karısık Ekilen Seker Mısırında Farklı Ekim Düzenlemelerinin Verim ve Verim Ögelerine Etkileri Özet PDF
Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Engin KINACI 93-102
Adıyaman İlinde Yetiştirilen ‘Hicaznar’ Nar Çeşidinin Depolama Sürecindeki Kalite Değişiminin Belirlenmesi Özet PDF
Fatih ŞEN 103-111
Gamay Üzüm Çeşidine Ait Kallus Kültürlerinde Fenolik Bileşikler ile α-Tokoferol Üretiminin Artırılması: Potansiyel Bir Elisitör Olarak UV-C Özet PDF
Emine Sema ÇETİN 112-122

DERLEMELER

Meyve ve Sebzelerin Mikrodalga Destekli Kurutma Sistemleri ile Kurutulması Özet PDF
Sevil KARAASLAN 123-129


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009