Cilt 8, Sayı 1 (2013)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Yağ Gülünde (Rosa damascena Mill.) Morfogenetik, Ontogenetik ve Diurnal Varyabiliteler Özet PDF
Hasan BAYDAR, Soner KAZAZ, Sabri ERBAŞ 1-11
Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında (Coturnix Coturnix Japonica) Farklı Kesim Yaşı ve Cinsiyetin Karkas Özelliklerine Etkisi Özet PDF
Sezai ALKAN, Taki KARSLI, Kemal KARABAĞ, Aşkın GALİÇ 12-18
Bazı Pestisitlerin Avcı Akar Phytoseiulus persimilis A.-H. (Acari:Phytoseiidae)'e Laboratuar Koşullarında Yan Etkilerinin Belirlenmesi Özet PDF
Sibel YORULMAZ SALMAN, Eda TEKEL, Özge UYSAL, Recep AY 19-27
Bazı Şeker Mısır Çeşitlerinin (Zea mays saccharata Sturt) Bitki, Koçan ve Verim Özellikleri Özet PDF
Kenan SÖNMEZ, Özlem ALAN, Engin KINACI, Gülcan KINACI, İmren KUTLU, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Yasemin EVRENOSOĞLU 28-40
Farklı Sıcaklık ve Nem Rejimleri ile Farklı Jeolojik Ana Materya Üzerindeki Toprakların Mineralojisi ve Kökeni Özet PDF
Hüseyin ŞENOL, Mesut AKGÜL 41-52
Farklı Azot Kaynakları ve Vegetasyon Dönemleri Altında Rokanın (Eruca sativa Mill.) Tohum Verimi, Kalite ve Bitki Özelliklerinin Değişimleri Özet PDF
Dursun EŞİYOK, Mehmet Kadri BOZOKALFA, Süleyman KAVAK, Atnan UĞUR 53-59
Farklı Ambalajlarda Muhafaza Edilen Hıyar (Cucumis sativus L.) Meyvelerinin Kalite Değişimleri Özet PDF
Fatih ŞEN 60-70
Seleksiyon ve Mevsimin Farklı Hatlardaki Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica)Yumurtlama Döngüsü Özelliklerine (Clutch) ve Yumurta Verimine Etkileri Özet PDF
Sezai ALKAN, Taki KARSLI, Kemal KARABAĞ, Aşkın GALİÇ 71-77
Meryemana Dikeni (Silybum Marianum (L.) Gaertn.) Bitkisinden Farklı Dozlarda Gama Işını Uygulamasıyla Elde Edilen M1 Bitkilerinin Bazı Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Duran KATAR, Hümeyra YAMAN, İlhan SUBAŞI, Yusuf ARSLAN 78-83
Toprakların doygun koşullardaki hidrolik iletkenlik değerlerinin pedotransfer eşitlikler ile tahminlenmesi Özet PDF
Tuğrul YAKUPOĞLU, Ayfer Özge ŞİŞMAN, Mehmet KARAGÖKTAŞ, Ömer Faruk DEMİR 84-92

DERLEMELER

Meyve Ağaçlarında Beslenme Durumlarının Erken Dönemde Tespit Edilebilirliği Özet PDF
Kadir UÇGUN, Hüseyin AKGÜL, Sait GEZGİN, Adem ATASAY 93-98
Elmalarda Apikal Dominansi ve Apikal Kontrol Özet PDF
Ersin ATAY, Fatma KOYUNCU, 99-110


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009