Cilt 8, Sayı 2 (2013)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Standart Karanfil Çeşitlerinde Yapraktan Kalsiyum Uygulamasının, Verim, Kalite Ve Besin Elementi İçeriğine Etkisi Özet PDF
FÜSUN KÖKSAL, İBRAHİM ERDAL 1-10
Aydın İlinde Kamu Alanında Görev Yapan Tarımsal Yayım Personelinin Kişisel Performanslarının İncelenmesi Özet PDF
RENAN TUNALIOĞLU, GÖKHAN ÇINAR 11-22
Örtüaltı Domates Yetiştiriciliğinde Kentsel Katı Atık Kompostu Kullanımının Bakiye Etkilerinin Belirlenmesi Özet PDF
IŞIL DEMİRTAŞ, FİLİZ ÖTÜKEN ASRİ, NURİ ARI 23-35
Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Uygulamalarının Organik Havuç Yetiştiriciliğinde Kalite Parametreleri Üzerine Etkisi Özet PDF
SEMİH KİRACI, ERDAL GÖNÜLAL, HÜSEYİN PADEM 36-43
Guanonun Çimlenmeyi Teşviki ve Guano ve Su stresi Uygulamalarına Karşı Buğday Fidelerinin Verdiği Yanıtlar Özet PDF
EDA TAŞCI, BURCU SEÇKİN DİNLER 44-51
Lavantanın Uçucu Yağ Oranı ve Kalitesine Distilasyon Suyuna Eklenen Katkı Maddelerinin Etkisi Özet PDF
NİMET KARA, HASAN BAYDAR 52-58
Isparta İlinde Bulunan Elma Bahçelerinin Bitki Besleme Yönünden Değerlendirilmesi Özet PDF
KADİR UÇGUN, SAİT GEZGİN 59-65
Entisol ve Inceptisol Topraklarda Fiziksel ve Kimyasal Özellikler Arasındaki İlişkinin Kanonik Korelasyon Analizi ile Tahmin Edilmesi Özet PDF
MUSTAFA SAĞLAM 66-79
Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Protein Oranının Üç Farklı Analiz Yöntemine Göre Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma Özet PDF
MURAT OLGUN, ZEKİYE BUDAK BAŞÇİFTÇİ, NAZİFE GÖZDE AYTER, İMREN KUTLU, ARZU AKIN, YAŞAR KARADUMAN 80-87
Alternatif Gübrelerin Ekmeklik Buğdayın Tane Verimi, Verim Komponentleri ve Kalite Özelliklerine Etkileri Özet PDF
BURHAN KARA, HÜLYA GÜL 88-97
Şanlıurfa İli Zeytin Gen Kaynaklarının Morfolojik, Pomolojik ve Yağ Asitleri Kompozisyonları ile SSR’a Dayalı Moleküler Karakterizasyonu Özet PDF
MENŞURE ÇELİK, ALİ ERGÜL, MEHMET ULAŞ, HÜLYA ÜNVER, BEKİR EROL Ak, MÜCAHİT TAHA ÖZKAYA 98-110

DERLEMELER

Hayvan Barınaklarından Kaynaklanan Hava Kirleticiler ile İlgili Özet PDF
İLKER KILIÇ 111-120


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009