Cilt 9, Sayı 1 (2014)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Japon Bıldırcınlarında (Coturnix coturnix japonica) Haftalık Yumurta Ağırlığına ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon ve Tekrarlamalı Model Kullanılarak Tahmin Edilmesi Özet PDF
ABDULLAH NURİ ÖZSOY 1-7
Trabzon Hurmasının Mikrodalga ile Kurutulmasında Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi Özet PDF
SEVİL KARAASLAN 8-15
Bazı Tritikale Genotiplerinin Batı Geçit Bölgesinde Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi* Özet PDF
ŞAHİN ŞENTÜRK, İLKNUR AKGÜN 16-26
Kaba Yem Kaynağı Olarak Hidroponik Arpa Çimi Üretiminde Kuru Madde ve Ham Protein Verimleri Üzerine Farklı Uygulamaların Etkileri Özet PDF
MUHAMMET KARAŞAHİN 27-33
Sıcak Bölgelerdeki Seralarda Fan-Ped Sisteminin Etkinliğinin Belirlenmesi Özet PDF
FATMA GÜL ERBİL, ATILGAN ATILGAN 34-41
Ananasın Mikrodalga ile Kurutulması ve Uygun Kuruma Modelinin Belirlenmesi Özet PDF
MURAT SARI, SEVİL KARAASLAN 42-50
Vermikompost ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi ile Mineral Beslenmesi Üzerine Etkisi Özet PDF
ZELİHA KÜÇÜKYUMUK, MEHMET GÜLTEKİN, İBRAHİM ERDAL 51-58
Isparta İlinde Ilıman İklim Meyve Türlerinde Sertifikalı Fidan Üretimi Yapan İşletmelerinin Teknik Yapısı Özet PDF
ULUKAN BÜYÜKARIKAN, MEVLÜT GÜL 59-67
Çukurova Bölgesinde Kükürt Kaynak ve Dozlarının Pamuk Verimine Etkisi Özet PDF
ÖZGÜL GÖRMÜŞ 68-76
Çitlenbik (Celtis australis L.) Odun Çeliklerinin Köklendirilmesi: IBA Dozlarının ve Çitlenbik Tiplerinin Etkileri Özet PDF
MELEKBER SÜLÜŞOĞLU, AYSUN ÇAVUSOGLU 77-84
Karabuğday (Fagopyrum esculentum Moench)’ın Verim ve Mineral Besin İçeriği: Hasat Zamanının Etkisi Özet PDF
NİMET KARA 85-94
Bağcılıkta Telli ve Goble Terbiye Sistemlerinin Ekonomik Yönden Karşılaştırılması: Isparta İli Örneği Özet PDF
HASAN TAŞKIN, VECDİ DEMİRCAN 95-110
Telli Terbiye Sisteminin Lobesia botrana Den.&Schiff. (Lepidoptera: Tortricidae) Üzerine Etkisi Özet PDF
ALİ KEMAL BİRGÜCÜ, FERİT TURANLI, EBRU GÜMÜŞ, BERİL GÜZEL, YUSUF KARSAVURAN 111-117
KOMPOSTLAŞTIRMA PROSESİNDE SICAKLIK VE HAVALANDIRMA ORANI ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN BELİRLENMESİ Özet PDF
RECEP KÜLCÜ, RAMAZAN ÇAYLAK 118-126
Kınalı Kekliklerde (Alectoris chukor ) Canlı Vücut Ağırlığına Ait Genetik ve Fenotipik Parametrelerin Şansa Bağlı Regresyon Modeli Kullanarak Tahmini Özet PDF
ABDULLAH NURİ ÖZSOY 127-131

DERLEMELER

Ham Pirina Yağının Biyodizel Potansiyelinin Araştırılması Özet PDF
ABDURREZZAK AKTAŞ, SALİH ÖZER 132-139
Darı: Kimyasal Bileşimi ve İnsan Sağlığı Açısından Potansiyel Faydaları Özet PDF
HÜSEYİN BOZ 140-146


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009