Cilt 9, Sayı 2 (2014)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Mikrodalga uygulanan su bitkileri öldürür mü? - Farklı Sterilizasyon Yöntemlerinin Toprak Biyolojik Aktivitesine Etkisi Özet PDF
Ali COŞKAN, Murat ÇELİK 1-10
Zirai İlaç Bayilerinin Yapısı ve Entegre Mücadele Konusundaki Tutum ve Davranışları Özet PDF
Mevlüt GÜL, Metin GÖKSEL AKPINAR, Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Tufan BAL, Şerife Evrim ARICI, Mehmet POLAT, Bekir ŞAN, Figen ERASLAN, Mürşide Çağla ÖRMECİ KART, Damla GÜRBÜZ, Şerife Gülden YILMAZ 11-25
Ege Bölgesi Tire İlçesi Mısır Plantasyonlarının Beslenme Durumlarının İncelenmesi Özet PDF
Seda ERDOĞAN BAYRAM, Ömer Lütfü ELMACI 26-32
Farklı Azot ve Fosfor Seviyelerinin Kuru Şartlarda Yetiştirilen Pelemir (Cephalaria Syriaca L.) Bitkisinin Verim ve Verim Özellikleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Yusuf ARSLAN, İlhan SUBAŞI, Recep KODAŞ, Duran KATAR 33-41
Leonardit ve Mikorizanın Biber Bitkisinin Gelişimi ve Besin Elementi Konsantrasyonu Üzerine Etkisi Özet PDF
Zeliha KÜÇÜKYUMUK, Hatice DEMİREKİN, Mukaddes ALMAZ, İbrahim ERDAL 42-48
Hasat Sonrası Değerlendirme Şekillerine Göre Şeker Mısırın Tane Kalitesinde Meydana Gelen Değişimlerin Belirlenmesi Özet PDF
Özlem ALAN, Engin KINACI, Gülcan KINACI, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Yasemin EVRENOSOĞLU, Kenan SÖNMEZ, İmren KUTLU 49-58
Ekmeklik Buğdayda (Triticum aestivum L.) Bazı Kalite Parametrelerinin Farklı İstatistiki Metodlarla İncelenmesi Özet PDF
Murat OLGUN, Özcan YORGANCILAR, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER 59-68
Ekim Öncesi Tohum Uygulamaları ve Azot Dozlarının Ekmeklik Buğday (Triticum Aestivum L.) Çeşitlerinde Verim ve Bazı Verim Özellikleri Üzerine Etkileri Özet PDF
Bekir ATAR, Zekeriya AKMAN 69-82
Farklı Olgunlaşma Dönemlerinin Aspir (Carthamus tinctorius l.) Bitkisinin Yağ Orani ve Bileşimleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Duran KATAR, lhan SUBAŞI, Yusuf ARSLAN 83-92
Uşak Ekolojik Şartlarında Farklı Azot Dozlarının Şeker Mısırın (Zea Mays Saccharata Sturt.) Verim ve Kalite Özelliklerine Etkisi Özet PDF
Mustafa CAN, Zekeriya AKMAN 93-101

DERLEMELER

Bombus Arısı (Bombus terrestris L.)’ nın Ticari Yetiştiriciliği İçin Temel Gereklilikler Özet PDF
Ayhan GÖSTERİT, Fehmi GÜREL 102-111


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009