Cilt 10, Sayı 1 (2015)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Azot ve Kükürt Gübrelemesinin Pamuk Büyüme ve Verimine Etkisi-I Özet PDF
Özgül GÖRMÜŞ 1-7
Pamuk Bitkisi Çift-Melez F1 Döl Kuşağında Verim ve Verim Özelliklerinin Genetik Yapısının Belirlenmesi Özet PDF
Remzi EKİNCİ, Oktay GENÇER 8-18
Isparta’da Yeryüzüne Ulaşan Güneş Işınımının Modellenmesi Özet PDF
Recep KÜLCÜ 19-26
Otlatmanın Farklı Yapay Meralarda Botanik Kompozisyon Üzerine Etkisi Özet PDF
Mevlüt TÜRK, Sebahattin ALBAYRAK, Yalçın BOZKURT 27-34
Yozgat Ekolojik Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Servet ÖZEN, Zekeriya AKMAN 35-43
Türkiye’de Uygulanan Hayvansal Üretimi Destekleme Politikalarının Süt Sığırcılığı İşletmelerine Yansımaları: Burdur İli Örneği Özet PDF
Nigün ATA, Hasan YILMAZ 44-54
Nitrik Oksit Uygulamasının Tuz Stresi Altında Yetiştirilen Mısır Bitkisinin Mineral Beslenmesi ve Bazı Fizyolojik Özellikleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Ayfer ÇELİK, Figen ERASLAN 55-64
Havuç Yetiştiriciliğinde Bitki Aktivatörü ve Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Verim ve Bazı Fizikokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi Özet PDF
Semih KİRACI, Hüseyin PADEM 65-72
Adaçayı (Salvia Officinalis) Bitkisinin Farklı Nem Düzeylerinde Fiziko-Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Deniz YILMAZ, Mehmet Emin GÖKDUMAN 73-82
Frenküzümü (Ribes spp.), Jostaberry (Ribes x nidigrolaria Bauer) ve Bektaşi Üzümünün (Ribes grossularia L.) Fiziksel Özelliklerinin Belirlenmesi Özet PDF
Volkan OKATAN, Mehmet POLAT, Mehmet Atilla AŞKIN, Ayşen Melda ÇOLAK 83-89
Bombus terrestris Arısında Soya Unu ve Süt Tozu İçeren Polenin Yarayışlılığının Belirlenmesi Özet PDF
Şehriban SAĞLAM, Ayhan GÖSTERİT 90-96

DERLEMELER

Siyah Alaca İle Bazı Süt Sığır Irkları Arasında Yapılan Melezlemeler ve Melez İneklerin Performansları Özet PDF
Erdal YAYLAK, Yavuz AKBAŞ, Abdullah Nuri ÖZSOY 97-106


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009