Cilt 10, Sayı 2 (2015)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Nohut Yetiştirirciliğinde Farklı Toprak İşleme ve Ekim Yöntemlerinin İncelenmesi Özet PDF
Murat KÜÇÜKALBAY, Davut AKBOLAT 1-10
Isparta İlindeki Geleneksel ve Serbest Tip Ekmek Üreten Fırınların Teknik ve Ekonomik Yönden Değerlendirilmesi Özet PDF
Hülya GÜL, Mevlüt GÜL, Bekir Sıtkı ŞİRİKÇİ, Sultan ACUN, Fatma HAYIT 11-21
Sera Yetiştiriciliğinde Kirletici Faktörlerin Belirlenmesi: Denizli İli Örneği Özet PDF
Selman GÜZEY, Atılgan ATILGAN 22-33
Alternatif Gübrelerin Buğday Ununda Bazı Fizikokimyasal Özelliklere Etkisi Özet PDF
Burhan KARA 34-39
Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nün Çiçek Morfolojisi ve Polen Canlılığı Üzerine Bir Araştırma Özet PDF
Sabri ERBAŞ, Mehmet ALAGÖZ, Hasan BAYDAR 40-50
Mısırda Protein ve Yağ Oranının FT-NIR (Fourier Dönüşümlü Yakın Kızıl Ötesi Yansıma) Spektroskopisi Yöntemi ile Tespitinde Örnek Tipi ve Kemometrik Metodun Etkisi Özet PDF
Cem EGESEL, Fatih KAHRIMAN, İsmail KAVDIR, Neslihan EKİNCİ, Burak BÜYÜKCAN 51-61
İleri Kademe Makarnalık Buğday Popülasyonlarının Verim ve Kalite Yönünden Seleksiyonda Kullanılabilirliği Özet PDF
Ferhat KIZILGEÇİ, Mehmet YILDIRIM, Cuma AKINCI, Önder ALBAYRAK, Fatma BAŞDEMİR 62-68
Toprakta Bir Boyutlu Isı İletkenlik Denkleminin İncelenmesinde Benzerlik Teorisinin Uygulanması Özet PDF
İmanverdi EKBERLİ, Coşkun GÜLSER, Amrakh MAMEDOV 69-79
Isparta İli Yalvaç İlçesi’nin Sosyo-Demografik Yapısı Özet PDF
Hacer ÇELİK ATEŞ, Deniz SARICA, Kaan ERÇELEBİ 80-93
Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinde Rapd ve Issr Analizleriyle Genetik Farklılıkların Belirlenmesi Özet PDF
Murat OLGUN, N. Gözde AYTER, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Metin TURAN, Onur KOYUNCU, Murat ARDIÇ, Güleray AĞAR, Engin TAKIL 94-101
Bazı Arpa (Hordeum vulgare L.) Genotiplerinin Genetik Farklılığının RAPD ve ISSR Analizleri ile Belirlenmesi Özet PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, N. Gözde AYTER, Metin TURAN, Onur KOYUNCU, Murat ARDIÇ, Güleray AĞAR, Engin TAKIL 102-109
Çiftlik Gübresi ve Yeşil Gübre Kullanımının Taze ve Kuru Börülce Yetiştiriciliğinde Verim ve Kalite Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Özet PDF
Didem TOY, Hüsnü ÜNLÜ 110-117
Bazı Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Esansiyel Yağların Antimikrobiyal Aktivitelerinin Belirlenmesi Özet PDF
Esra UCAR, Elif ODABAŞ KÖSE, Yaşar ÖZYİĞİT, Kenan TURGUT 118-124
Sera Isıtma Gereksiniminin Tahmininde Farklı Yaklaşımların İncelenmesi Özet PDF
Berna KENDİRLİ 125-134
Afyonkarahisar İli Dinar İlçesi Patates Ekim Alanlarında Toprakların Verimliliği ve Bitkilerin Beslenme Durumlarının Belirlenmesi Özet PDF
Erdem ÇETİN, Figen ERASLAN 135-145
Kütahya Simav İlçesi’nin Rekreasyonel Potansiyelinin Peyzaj Mimarlığı Açısından Değerlendirilmesi Özet PDF
Ahmet Erkan METİN, Sevgi YILMAZ 146-158


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009