Cilt 11, Sayı 2 (2016)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

CBS ve LANDSAT Uydu Görüntüsü İle Beyşehir Gölü Havzası Toprak Kayıplarının RUSLE Metoduna Göre Tahmini Özet PDF
Levent BAŞAYİĞİT, Gizem UÇAR, Mert DEDEOĞLU 1-10
Çukurova Koşullarda Bazi Atdişi Misir Genotiplerinin Performanslarının Belirlenmesi Özet PDF
Ersin DEMİR, Ömer KONUŞKAN 11-20
Altın Çilek Çeşnili Zeytinyağı Üretiminde İşlem Koşullarının Kalite Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi ve Optimizasyonu Özet PDF
Latife DALGIÇ, Gülcan ÖZKAN, Erkan KARACABEY 21-34
Süt Sığırcılığında Mevsimin Sürdürebilirliğe Etkisinin İncelenmesi Özet PDF
Hakan SAĞLAM, Hayati KÖKNAROĞLU 35-45
Potasyum Iyodür Uygulamasının Ekmeklik Buğday Çeşiterinin Biyokimyasal Özellikleri Üzerine Etkisi Özet PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, N. Gözde AYTER, Metin TURAN, Doğan AYDIN, Zafer ŞABAN, Ali Cevat SÖNMEZ, Onur KOYUNCU 46-60
Toprak Frezesi ilerleme Hızının Topraktan Karbondioksit Emisyonu Üzerine Etkisi Özet PDF
Yunus Emre BOZKURT, Davut AKPOLAT 61-69
Uşak İli Ceviz Bahçelerinin Mineral Beslenme Durumları Özet PDF
Ercan YILDIZ, Veli UYGUR 70-78
Isparta İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine Üye Olan ve Olmayan İşletmelerin Performanslarının Karşılaştırılması ve Üreticilerin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği İle İlişkilerinin İncelenmesi Özet PDF
Murat AKKURT, Hayati KÖKNAROĞLU 79-90
Ekmeklik Buğday Çeşit/hatlarında Tartılı Derecelendirme Yönteminin Kullanılabilirliği Özet PDF
Murat OLGUN, Zekiye BUDAK BAŞÇİFTÇİ, Nazife Gözde AYTER, Doğan AYDIN 91-98
Farklı Azot Dozlarının Çok Yıllık Çim (Lolium perenne L.) Çeşitlerinin Çim Alan Performansı Üzerine Etkileri Özet PDF
Mevlüt TÜRK, Kezban SÖZÖREN, Mehmet ALAGÖZ 99-107
Domates Yetiştiriciliğinde Çiftlik Gübresi, Yeşil Gübre, Mikrobiyal Gübre ve Bitki Aktivatörü Kullanımının Verim ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri Özet PDF
Zeki GÖKTEKİN, Hüsnü ÜNLÜ 108-119

DERLEMELER

Meyvelerde Derim Sonrası Dönemde Görülen Üşüme Zararı Üzerine Sıcaklık Koşullandırmalarının Etkileri Özet PDF
Özgür ÇALHAN, Mehmet Ali KOYUNCU 120-133
Yağ Gülü (Rosa damascena Mill.)’nde Doku Kültürü Uygulamaları Özet PDF
Ramazan DİLMEN, Nilgün GÖKTÜRK BAYDAR 134-141


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009