Cilt 12, Sayı 1 (2017)

İçindekiler

ARAŞTIRMALAR

Empirical Models Likely to be Used to Estimate the Evapotranspiration of Rosa Damascena Mill. Özet PDF
Yusuf UÇAR, Soner KAZAZ, Figen ERASLAN İNAL, Hasan BAYDAR 1-10
Isparta ve Burdur İli Domates Üretim Alanlarında Tomato chlorosis virus'un Nested-RT-PCR Yöntemiyle Tanılanması Özet PDF
Nevin AKDURA YEŞİLYURT, Bayram ÇEVİK 11-23
Kaempferol’ün Başak Yanıklığı Etmeni Fusarium culmorum’un Üremesi ve Toksin Üretimi Üzerine Olan Etkileri Özet PDF
Özlem SEFER, Emre YÖRÜK, Elif Sedef DEVELİ, Işıl Melis ZÜMRÜT, Ayşe Server SEZER, Zeynep KONUKÇU 24-33
Kışlık Buğday Çeşitlerinin Tarla ve Laboratuvar Koşullarında Çıkış Performansları Özet PDF
Bekir ATAR, Burhan KARA 34-38
Örtü Altı Koşullarında Yetiştirilen Şeker Mısırı (Zea mays saccharata Sturt.) Çeşitlerinde Uygun Ekim Zamanlarının Belirlenmesi Özet PDF
Nihal KULA, Tahsin KARADOĞAN 39-48
Diyapoz Öncesi Beslemenin Bombus terrestris Ana Arılarının Diyapoz Sonrası Koloni Oluşturma Başarısı Üzerine Etkisi Özet PDF
Barış TUNA, Ayhan GÖSTERİT 49-55
Türkiye’de buğday veriminin karşılaştırılması: Hatay ve Şanlıurfa illeri örneği Özet PDF
Murat TİRYAKİOĞLU, Bekir DEMİRTAŞ, Halit TUTAR 56-67
Burdur-Hacılar Köyü Taban Merasında Verim Ve Kalite Üzerine Gübrelemenin Etkileri Özet PDF
Alparslan DEMİREL, Mevlüt TÜRK 68-74
Besi Sığırcılığı Üretim Faaliyetinde Üreticilerin Eğitim Düzeylerinin Besi Performansı ve Karlılığa Etkisi Özet PDF
Hayati KÖKNAROĞLU, Vecdi DEMİRCAN, Hasan YILMAZ, Zeynep DERNEK 75-84
Sarı Un Kurdu (Tenebrio molitor L.) Larvalarının Yağ Asitleri İçeriği ve Rasyonda Farklı Seviyelerde Kullanılan Yağın Yağ Asit içeriğinde Meydana Getirdiği Değişmeler Özet PDF
Abdullah Nuri ÖZSOY, Davut UYSAL, Selami GÖKGÖL 85-91
Bıldırcınların Yumurta Verimi Özelliklerinde Kanonik Korelasyon Analizi Özet PDF
Çiğdem TAKMA, Yakut GEVREKÇİ, Abdullah Nuri ÖZSOY, Muzaffer ÇEVİK ÇEVİK 92-99

DERLEMELER

Sürdürülebilir Tarımda Birlikte Yetiştiricilik Özet PDF
Ertan YILDIRIM, Melek EKİNCİ 100-110


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009