Yazar Detayları

PARLADIR, Ayşegül

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Sulama Birliği Üyelerinin Birliklere Bakış Açılarının Değerlendirilmesi: Isparta İli Örneği
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009