Yazar Detayları

ÖZGÖNEN, Hülya Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Isparta

  • Cilt 4, Sayı 1 (2009) - ARAŞTIRMALAR
    Isparta İli Pancar Ekim Alanlarında Fungal Hastalıkların ve Yaygınlık Oranlarının Belirlenmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009