Yazar Detayları

ÇELİK ATEŞ, Hacer

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
    Özet  PDF
  • Cilt 10, Sayı 2 (2015) - ARAŞTIRMALAR
    Isparta İli Yalvaç İlçesi’nin Sosyo-Demografik Yapısı
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009