Yazar Detayları

BAYDAR, Hasan Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Isparta

  • Cilt 1, Sayı 1 (2006) - ARAŞTIRMALAR
    Isparta Populasyonundan Geliştirilen Aspir (Carthamus tinctorius L.) Hatlarının Tarımsal ve Teknolojik Özelliklerinin Belirlenmesi
    Özet  PDF
  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Doğal Olarak Yetişen Tatlı Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce)’nin Farklı Büyüme ve Gelişme Dönemlerinde Uçucu Yağ Miktarı ile Bileşenlerinin Belirlenmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009