Yazar Detayları

BAŞ, Kazım

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Muş İli Tütün Ekicilerinin Yeni Tütün Yasası (4733 Sayılı Yasa)’nın Uygulanmasına İlişkin Sorunları Ve Çözüm Önerileri
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009