Yazar Detayları

GENÇER, Mehmet Isparta Tarım İl Müdürlüğü Proje İstatistik Şubesi Isparta

  • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Isparta İli Mera Tahdit Çalışmaları Bitirilmiş Parsellerin CBS Ortamında Değerlendirilmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009