Yazar Detayları

AYDIN, Metin

  • Cilt 5, Sayı 1 (2010) - ARAŞTIRMALAR
    Yabani Domuz Ayrığının (Dactylis glomerata) Oltu Ekotipine Ait Hatlarda Bazı Tarımsal ve Kalite Özellikleri
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009