Yazar Detayları

KAYA, Muharrem Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Isparta

  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Tohum Uygulamaları ile Farklı Ekim Zamanlarının Nohut (Cicer arietinum L.)’un Bazı Agronomik Özellikler Üzerine Etkileri
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009