Yazar Detayları

YARDIMCI, Nejla

 • Cilt 5, Sayı 2 (2010) - ARAŞTIRMALAR
  Isparta Yağlık Güllerinde (Rosa damascena) Strawberry latent ringspot virüsü
  Özet  PDF
 • Cilt 6, Sayı 1 (2011) - DERLEMELER
  Şeker Pancarında Polymyxa betae (Keskin) ile Taşınan Virüsler ve Moleküler Tanılama Yöntemleri
  Özet  PDF
 • Cilt 7, Sayı 1 (2012) - ARAŞTIRMALAR
  Eskişehir İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Görülen Virüs Hastalıklarının DAS-ELISA Yöntemiyle Belirlenmesi
  Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009