Yazar Detayları

KOTAN, Recep Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Erzurum

  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Doğu Anadolu Bölgesinde Yumuşak Çekirdekli Meyvelerden İzole Edilen Pseudomonas syringae pv. syringae Strainlerinin Streptomisin Sülfata Karşı Duyarlılıkları ile Yağ Asidi Metil Esterleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009