Yazar Detayları

YAZAR, Selami Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Ankara

  • Cilt 3, Sayı 2 (2008) - ARAŞTIRMALAR
    Bazı Makarnalık Buğday Genotiplerinin Orta Anadolu Bölgesinin Taban ve Kıraç Arazi Koşullarında Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
    Özet  PDF


SDÜ Ziraat Fakültesi © 2009